+91 44 - 2434 5486   info@mahatmagandhividyalaya.org

  Correspondent Qualification
1. Sri. G. V. Krishna Rao  
     
1. Smt. K. PADMESHWARI M.A.,B.Ed.,P.G.D.G.C
     
Sr. No Teaching Staff Qualification
1. Smt. K. ANNAPOORANI M.A., B.Ed
2. Smt. K.S. ANITHA B.Sc., B.Ed
3. Smt.S. SAMUNDEESWARI B.A., B.Ed
4. Smt. S. PADMA B.B.A., Dip in IT., Dip in Montessori
5. Smt. K. LOGASUNDARI B.Com., Dip.Montessori
6. Smt. RUMIS JAYANTHAM B.Sc., B.Ed
7. Smt. SMRITIKANA DHAR B.Com, C.S.Inter, Dip.Montessori
8. Ms. P. SRUTHI B.A., B.Ed.
9. Smt. S. NANDINI M.Sc, B.Ed.
10. Smt. NIRUPAMA. B.Sc, M.A, B.Ed.
11. Smt. R. FLORANCE DTM, B.A, B.Ed
12. Smt. PRIYA SHANKAR B.Com., Dip.Montessori
13. Smt. PRADEEBA VINOTH KANNA M.A(Eco), Dip.Montessori
14. Smt. J. ARANYA B.Com., Montessori Trained
15. Ms. C. M. DIVYA B.Sc, B.Ed.
16. Smt. BABY REETHA B.E., NTC.,
17. Smt. RASHMI SINGH B.Sc., B.Ed.,
18. Smt. S. KOHILA M.A., B.Ed.,
19. Smt. CHELLALAKSHMI B.Sc., B.Ed.,
20. Smt.JAYABHARATHY B.E.,(B.Ed).,
21. Smt.SOUMYA RANGANATHAN M.Sc.,B.Ed.,
22. Smt.JAYANTHI B.Com.,Dip in Montessori
23. Smt.MALATHY B.A ., B.Ed.,
24. Smt. SUNDARI B.Sc., B.Ed.,
25. Smt.GEETHA B.A., Dip in Montessori
26. Smt.SARASWATHY M.A.,B.Ed.,
27. Smt. DEEPA B.Com., Dip in Montessori
     
  P.E.T Teacher Qualification
1. Mr. KOUSHIK B.Sc(Physical Education)
     
  YOGA TEACHER Qualification
1. Smt. S. SANDHYA B.Sc., PGDYN
     
  LIBRARIAN Qualification
1. Smt. JANCY RANI  
     
  Part Time Teachers Subject & Qualification
1. Smt. SUKANYA MUSIC
2. Smt. NANDHINI. N ART & CRAFT    B.V.A.,M.A(Fine Arts)., M.B.A., D.F.D.,
3. Mr. PRASANNA SCOUT MASTER
4. Mr. ALBERT JERALD BAND MASTER
     
  Non - Teaching Staff Qualification
1. Smt. S. HEMAVATHY M.B.A (Clerk)
2. Smt. SUMATHI BAI B.A.
3. Ms. SARASWATHY B.Sc.,
     
  Attenders
1. Mrs. G. DEVI
2. Mrs. R. RADHA
3. Mrs. R. DHANALAKSHMI
4. Mr. J. SHANKAR
5. Mr. R. RAMAN
6. Mrs. M. KARPAGAVALLI

News & Events

Gallery

Copyright © 2016-17 Mahatma Gandhi Vidyalaya